cultuur & betrokkenheid

Betrek mensen en creëer zo een positieve werkplek.

CULTUUR & BETROKKENHEID

De uitdaging

Wij geloven dat de 'secure base'-cultuur van een organisatie en een hoog level van betrokkenheid de basis vormen voor effectieve verandering en innovatie. Voor succesvolle nieuwe initiatieven is vruchtbare grond nodig. Dit betekent dat als je wilt dat mensen participeren in veranderingsprogramma's, het zaak is mensen te betrekken en ze het gevoel te geven dat ze gehoord worden. Daarom gelooft SPARQ360 dat betrokkenheid van cruciaal belang is voor succes.
De waarheid is dat mensen die werken in een toxic omgeving gedemotiveerd zijn en zich niet meer betrokken voelen of zijn. Zij voelen zich ongemakkelijk, niet gewaardeerd of ondergewaardeerd. Echter wanneer de intrinsieke motivatie van mensen hoog is, willen ze meedoen, hun aandeel doen en resultaten leveren.

CULTUUR & BETROKKENHEID

De oplossing

Via onze reflectieve dialoog kun je mensen betrekken, hun input vragen en hen het gevoel geven gehoord en serieus genomen te worden. Zodoende betrokkenheid bij een goede werkplekomgeving te vergroten wat de oplossing is voor het verkrijgen van een goede werkomgeving waar men groeit en bloeit.
Door middel van realtime engagement monitoring kunnen we de daadwerkelijke engagementniveaus in de organisatie beoordelen, bewaken en meten en vervolgens het verlooprisico vaststellen.
SPARQ360 heeft uitgebreide ervaring in het bouwen en uitrollen van regionale cultuurprogramma's die worden ondersteund door programma's voor erkenning van werknemers. Beloningen en waardering dragen bij tot het creëren van een goede werkplekcultuur in plaats van een toxic werkomgeving.

CULTUUR & BETROKKENHEID

De oplossing

Via onze reflectieve dialoog kun je mensen betrekken, hun input vragen en hen het gevoel geven gehoord en serieus genomen te worden. Zodoende betrokkenheid bij een goede werkplekomgeving te vergroten wat de oplossing is voor het verkrijgen van een goede werkomgeving waar men groeit en bloeit.
Door middel van realtime engagement monitoring kunnen we de daadwerkelijke engagementniveaus in de organisatie beoordelen, bewaken en meten en vervolgens het verlooprisico vaststellen.
SPARQ360 heeft uitgebreide ervaring in het bouwen en uitrollen van regionale cultuurprogramma's die worden ondersteund door programma's voor erkenning van werknemers. Beloningen en waardering dragen bij tot het creëren van een goede werkplekcultuur in plaats van een toxic werkomgeving.

CULTUUR & BETROKKENHEID

De resultaten

CULTUUR & BETROKKENHEID

De resultaten

de klant kennen

Ken je klant en begrijp wat deze nodig heeft.

Gemotiveerde medewerkers

Verhogen van het moraal en de motivatie binnen de organisatie.

ENGAGED PEOPLE

Empowerment van medewerkers leidt tot tevredenheid op de werkplek. Betrokken medewerkers worden proactief en oplossingsgericht.

Gezonde werkplek en minder verloop

Een positieve werkomgeving houdt mensen gezond(er) en tevreden. Met als resultaat minder ziekte en verloop.

Continue stroom van ideeën

Een constante stroom van ideeën die de organisatie helpen succesvoller te worden

case studie

Betrokken mensen staat gelijk aan succesvolle verandering!

De vraag van de klant

Een toonaangevend academisch ziekenhuis was op zoek naar manieren om de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten en hun 12.000 tellend personeel in strategieontwikkeling en verbeteringen van de patiëntenzorg te betrekken.

De oplossing

We hebben een dialoog programma ontworpen en meerdere dialogen door het hele ziekenhuis georganiseerd om input te krijgen voor strategieontwikkeling en verandermanagement programma's.

Het resultaat

Als gevolg van de dialoogsessies, werden duizenden suggesties verzameld. Het ziekenhuispersoneel voelde zich actief betrokken bij de strategieontwikkeling en de verandermanagement programma's. Dit had een positief effect op de mate van betrokkenheid van het ziekenhuispersoneel.

nl_NL
en_US de_DE fr_FR es_ES it_IT nl_NL

A best in class Supply Chain is the perfect balance between service levels, costs, flexibility, reliability, risk, and innovation.. With our expertise in global 4PL Transport and warehouse management, IT, S&OP, SPARQ360 has generated over $1Billion savings Supply Chain spend. 

Today’s world of exponential change push organizations to adapt. It´s a matter of improve, innovate or die. How to stay one step ahead? SPARQ360 has a unique solution to activate the collective intelligence of the people in your organization to the max.

For any change to be sustainable, it needs to be embedded in a safe and trusted culture, and become part of the daily routine. Change becomes an opportunity, leadership supports, employees execute and are engaged. SPARQ360 helps you to create this culture. 

In this sector we help to increase profitability and sharing of best practices by deploying the SPARQ360 Value CircleTM.
Enabling PE’s to improve visibility and value growth across their portfolio.

We help to connect with citizens, implement effective processes for change and offer tools to communicate with stakeholders, communities to generate support and invite input for ideas.

 We engage with multiple hospitals and healthcare organizations to create better care, more cost efficiency and higher levels of employee engagement. 

Around the world we help clients  to optimize their supply chain. With our deep experience in 4PL  and global expertise we have generated large savings. 

For successful change, acceptance and support in the organization is crucial. Projects will fail without the decent buy in and involvement of the workforce. SPARQ360 helps to increase speed of change, people acceptance and program effectiveness.